Rudolf Nilsen (1901 - 1929)


RevolusjonsdikterenRudolf Nilsen (1901-29), norsk arbeiderlyriker. Vokste opp i en arbeiderfamilie p√• √łstkanten i Oslo. Ble politisk engasjert allerede som gymnasiast, og medlem av Norges Socialdemokratiske Ungdomsforbund i 1919. Ved partisplittelsen i 1923 fulgte han NKP, hvor han sto som medlem til sin d√łd i 1929.
Rudolf Nilsens skribentvirksomhet begynte i gymnasiastbladet ¬ęDe unges forbund¬Ľ med sm√•artikler fulle av revolusjon√¶rt engasjement. Seinere bidro han bl.a. i vittighetsbladet Rebell med petitartikler og humoristiske dikt. Han redigerte bladet 1. Mai, og i 1923-26 var han journalist i NKP-organet Norges Kommunistblad. Nilsen skrev dessuten for ei rekke andre aviser, tidsskrifter og hefter -dikt, petitartikler, revystoff, noveller, reiseskildringer og journalistikk - gjeme under signaturene ¬ęRulle¬Ľ eller ¬ęPist¬Ľ. Hans f√łrste diktsamling ¬ęP√• stengrunn¬Ľ (1925), fikk stor anerkjennelse ogs√• utafor arbeiderbevegelsen, et ry den p√•f√łlgende samlingen, ¬ęP√• gjensyn¬Ľ (1926), bare forsterket. Hans beste dikt finnes i disse to samlingene og i den posthumt utgitte ¬ęHverdagen¬Ľ (1929).
Sammen med den andre unge d√łde, Thorleif Auerdahl (1895-1918), og vennen Ame Paasche Aasen (1901-78) tilh√łrer Rudolf Nilsen de fremste arbeiderlyrikerne i 1920- og 30-√•rene, men de var langt fra alene om √• skrive arbeiderlyrikk. I denne perioden var fagforeningsblader, arbeideraviser o.l. fulle av som regel anonym diktning som formulerte arbeiderbevegelsens erfaringer og uttrykte den nyvunne selvtilliten. At arbeiderlyrikken likevel har f√•tt en s√• liten plass i den seinere litteraturhistorien, henger sammen med at den ble skapt og brukt utafor den borgerlige litter√¶re institusjonen. Bare de som i likhet med Nilsen ogs√• publiserte sine dikt i bokform har blitt oppdaget av litteraturhistorieskriverne.
¬ęRevolusjonens r√łst¬Ľ er et talende uttrykk for sin tids kommunistiske ideal. I en taktfast og enkel rytme agiterer Nilsen for vegen framover, til et samfunn der maskinene og arbeidet ikke lenger er fritidas og kj√¶rlighetens rival. Nilsen var partidikter, og det bildet han gir av den revolusjon√¶re kader i f.eks. ¬ęRevolusjonens r√łst¬Ľ framtrer i dag som elitedyrkende og snevert. Men agitasjonsdiktene st√•r sjelden i noe utvendig forhold til de daglige arbeidererfaringene. Det er klassen mer enn partiet som til sist blir st√•ende igjen som kraften som kan skape sosialismen. I diktet ¬ęArbeider til arbeider¬Ľ kommenterer han splittelsen og enhetsbestrebelsene i arbeiderbevegelsen slik: ¬ęNuvel -hvad s√•, om jeg er kommunist,/du tranm√¶litt og han sosialist?/For frender, frender er vi dog til sist.¬Ľ
Nilsen var framfor alt det norske byproletarlatets dikter. Han levendegjorde hverdagen, tankene og forh√•pningene til dem som bodde i gr√•beinsg√•rdene p√• √łstkanten. I varme, ofte humoristiske bilder viser han arbeidernes dagligliv. Kj√¶rlighetsopplevelser, slitet p√• fabrikken, kinobes√łk og alkoholproblemer blir behandlet p√• en slik m√•te at ogs√• et tradisjonelt, ¬ęsentrallyrisk¬Ľ innhold gir politisk innsikt og en sosial visjon. ¬ęNr. 13¬Ľ er kanskje best kjent i denne forbindelsen. I de siste samlingene hans finnes ogs√• entusiastiske dikt om den unge Sovjetstaten, anti-imperialistiske skildringer av f.eks, barnearbeid i Shanghai, ironiske spark til svikefulle arbeiderledere i England, bilder fra sydfranske fiskelandsbyer. Motivene er gjerne hentet fra hans mange utenlandsreiser, som dengang knapt var forunt andre arbeidere enn diktere og delegasjonsdeltakere.
P√• vegen hjem fra et Spania-opphold v√•ren 1929 d√łde Nilsen av tuberkulose i Paris. Da Bj√łrnstjerne Bj√łrnson i sin tid d√łde i Paris ble hans levninger fraktet til Oslo med krigsskip og mottatt med salutt og h√łytidelige taler - Rudolf Nilsens urne ble smuglet hjem av to venner, som reiste p√• jembanen.
Rudolf Nilsens dikt er hyppig blitt brukt, både i 1930- og 50-årene, og hans samlete dikt er trykt i flere utgaver. For radikale i dag står Nilsen som det fremste lyriske bindeleddet tilbake til arbeiderbevegelsens visjonære begeistringsperiode.

(kilde: Pax Leksikon)