'Jeg ser' (Sigbjørn Obstfelder)

Åpne spørsmål


  1. Hva kan det virke som om diktet handler om på overflateplanet, dvs. helt konkret?

  2. Gi en konkret forklaring på de første 3 strofene, og beskriv hva du assosierer med de verdiladde leddene.

  3. Fortsett så med de neste tre strofene på samme måte.

  4. Og avslutt på samme vis med de tre siste strofene.

  5. Hva kan det være Obstfelder ønsker å få fram med dette diktet? (temaet)

  6. Hvorledes er diktets komposisjon?

  7. Hvordan kan det være mulig å beskrive Obstfelders diktning som modernistisk? Modernismen kom ikke til Norge før etter 2. verdenskrig.

  8. I første strofe av diktet "Navnløs" kommer Obstfelders hovedtema klart fram. Finner du noen gode forslag?
   Passer disse på "Jeg ser"?