Mengele Zoo


av Gert Nygårdshaug


Ressurser:
Introduksjon)

Det gleder oss å informere deg om at DU og en medstudent har blitt valgt av skolens ledelse til å utarbeide neste ukes litterære seksjon i Undervisningsposten. Dere skal gi en utfyllende oversikt over romanen som har blitt kåret til "Tidenes beste norske bok" av en folkejury i 2007. Dere skal presentere arbeidet deres som websider i Google Sites, eller sørge for at arbeidet er ferdigstilt elektronisk (dvs. på data).
Da du (dere) har såpass stor erfaring som leser(e) og skribent(er), regner vi med at dere vil kunne produsere ulike teksttyper som klart viser kreativitet og intelligens. Ha også i bakhodet at denne journalistiske innsatsen vil kunne ha en svært positiv innvirkning både på faglige resultater så vel som senere arbeidssøknader.
Nedenfor følger en del oppgaver som er utarbeidet av Undervisningspostens redaksjon.Kjøp boka her:            Mengele Zoo

Oppgave 1)

Intervju forfatteren! Gert Nygårdshaug lever relativt tilbaketrukket og deltar ikke ofte i samtaler om eget liv og virke. Utarbeid FEM sentrale spørsmål som du gjerne vil stille ham, og utarbeid de svarene som du regner med han ville ha gitt. Spørsmålene bør være helt sentrale for forståelsen av Mengele Zoo.

Framgangsmåte:
 1. Skriv en introduksjon som om du virkelig reiste hjem til Nygårdshaug (bruk nettet til å finne informasjon). Hvor bor han, hvordan ser huset og eiendommen ut, hvordan ser han ut når han mottar dere, hvordan tar han dere imot, er han gift, har han noen kjæledyr, etc. etc
 2. Deretter stiller du dine fem spørsmål og noterer svarene han gir.
 3. Til slutt skriver du en konklusjon. Denne skal inkludere alle inntrykkene dine fra møtet med forfatteren og eventuelle interessante fakta/inntrykk som du har fått gjennom intervjuet som ikke kommer fram gjennom de fem spørsmålene du stilte. Du kunne for eksempel filosofere over forfatterens liv og politiske ståsted og om dette har farget boka eller svarene han har gitt på spørsmålene dine.
 4. Pass på at du inkluderer bilde(r) av forfatteren, huset hans, bikkja hans, skrivestuen og andre forhold som du måtte finne interessante. Husk å skrive relevante undertekster til de bildene du tar.
Vær kreativ!

Oppgave 2)

Skriv en bokanmeldelse av "Mengele Zoo".
Denne anmeldelsen skal være på cirka 150 ord og inkludere de sentrale temaene som boka tar opp i tillegg til å redegjøre for de viktigste sidene ved hovedpersonen. Avslutningsvis skal du opprette en liten boks der du kort skriver boktittel, forfatter, ISBN, forlag, dato for utgivelse, og pris. Bruk nettet til å finne all relevant informasjon.

Oppgave 3)

Leserne ønsker å få høre din/deres mening om ulike kontroversielle sider ved boka.
Den innholder diverse eksempler på omfattende terrorisme, relativt vilkårlige drap, tortur, konsum av alkohol og skildring av aktiv seksuell omgang mellom ugifte unge mennesker.
Bør slike bøker brukes i norsk skole?
Er det skolens oppgave å presentere slikt for elevene?
Mener du/dere at bokas budskap er så viktig at det rettferdiggjør bruken?
La dine/deres meninger om dette utgjøre en liten tekst på 100-200 ord der dere konkluderer med deres eget syn på dette.

Task 4)

Nå er det din/deres tur til å være kreative!
Vi trenger en liten tegneseriestripe, et bilde, eller en liten relevant tegning til avisen.
Du kan bruke bilde(r) du finner på internett, et tegneprogram, clip art, noe du tegner selv, hva som helst som på en relevant måte illustrerer sentrale sider ved romanen. Velg et viktig tema, symbol, en avgjørende hendelse, e.l. som du illustrerer på et eller annet vis.

Her er noen steder du kan finne ideer:
Google Pictures
YouTube
The Cagle Post Cartoons


Oppgave 5)

Dette er en enkel oppgave!
Finn stoff på nettet om den tyske legen Dr. Mengele som arbeidet i konsentrasjonsleire under 2. verdenskrig.
Gi en presentasjon av hans ugjerninger og funksjon, og forsøk å forklare hvorfor romanen har fått tittelen "Mengele Zoo".

Oppgave 6)

Vår seksjon i avisen ønsker å aktivisere leserne. Du/dere skal derfor utarbeide et kryssord basert på romanen.
Utarbeid minst ti spørsmål og kryssordsvar som tester lesernes kunnskaper om "Mengele Zoo" og forfatteren.
Du kan lage kryssordet fullt og helt selv, eller du kan prøve Puzzle Maker Website.
Det er også en kryssordgenerator i 'Hotpotatoes' som kan hjelpe deg.

Oppgave 7)

Du har funnet følgende sitater fra boka:

"Innenfor Jorden lå planeten Venus. Den var sydende og kokende av svovel og vulkaner. Utenfor lå Mars. En gold, steril og trøstesløs steinørken. Og midt imellom lå Jorden, fremdeles grønn, fremdeles blå, fremdeles boblende av liv. Ingen kraft i universet ville føle noen sorg om også denne planeten sluttet seg til den uendelige rekken av døde kloder som svevde rundt i himmelrommet. Men Jorden hadde en vilje. Om den ikke drept av sine egne bakterier. Griske og blinde bakterier som formerte seg i sanseløs rus over egen fullkommenhet."

"To milliarder for mange."

"Slik ville enhver krig mellom menneskene som rammet menneskene og lot naturen være i fred, være en lykke. Ikke noe smerteskrik presset ut gjennom menneskelige lepper maktet å overdøve den urett som havene, jungelen og fjellene hadde måttet tåle. Jorden var ikke til for menneskenes skyld; mennesket var ment å tjene jorden."

"Det var ikke dødens nærvær som skremte, det var livets fravær."

"Verdensbanken. Bak hvert eneste tall som ble ført inn i Verdensbankens regnskap, lå en stabel med stinkende lik. Som dødens gribber plukket de kadavrene rene før de sirklet seg inn et nytt bytte."

"I parken holdt dessuten menneskevrakene til, de som flyktet fra meningsløsheten rundt seg og ikke maktet å ta del i dette mislykkede landets nesegruse beundring av motorveier med tolv kjørebaner, himmelhøye bygg i skinnende stål og blinkende glass og endeløse jordbruksområder der de dyrket peanøtter slik at de kunne spise seg tørste og derved drikke enda mer coca-cola."

Sett disse sitatene inn i en sammenheng og forklar den funksjonen de har i boka og hvorledes du/dere tolker dem.
Du/dere må gjerne finne sitater fra boka selv som dere mener står sentralt.

Oppgave 8)

Den avsluttende og oppsummerende konklusjonen på artikkelen skal inneholde en oversiktlig redegjørelse for:
 1. setting (engelsk)
 2. tema(er) (engelsk)
 3. språklige virkemidler
 4. motiv (engelsk)
 5. synsvinkel
 6. hovedpersoner
 7. sider ved forfatterens bakgrunn som på ulike måter kan ha formet boka
 8. gode grunner til at unge mennesker (ikke?) bør lese denne boka.

Denne delen skal skrives som en informativ artikkel.

Oppgave 9)

Det filosofiske hjørnet ;)
I "Mengele Zoo" blir terroraksjonene på en måte rettferdiggjort. Vi får en forståelse av at det ikke bare dreier seg om personlig hevn, men at aksjonene er nødvendige for at Mariposagruppen skal nå sine mål. I praksis ser vi at uskyldige mennesker blir massakrert på grunn av gruppens målsetting. Det vil si at i Mariposagruppens svart/hvite tankegang helliger målet midlene.
Skriv en tekst der du trekker paralleller mellom den terrorbevegelsen du møter i boka og tilvarende terror i dagens globale samfunn.
Hva mener du om Nygårdshaugs tilsynelatende legitimisering av terror som middel for den "gode" sak?

Denne delen skal skrives som en informativ artikkel.

Evaluering)

Du/dere vil få en tilbakemelding/karakter på arbeidet.
Det må understrekes at denne karakteren vil veie relativt tungt, og det er derfor viktig at dere arbeider seriøst både med språk og innhold.
7.289.643  visitors
Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


Kontaktinfo
Tilbud!!! Fri roaming i Europa - Bruk telefonen til alt - også utenfor Norge!