'Mengele Zoo' av Gert Nygårdshaug


Med oppgaver
Siden er under arbeid!!!

Om forfatteren
Mengele Zoo "Gert Hermod Nygårdshaug ble født på et småbruk på Tynset 22. mars 1946. Han tok artium ved Tynset Gymnas i 1965 og flyttet deretter til Oslo hvor han begynte å studere ved Universitetet i Oslo. Der tok han en rekke eksamener, mellomfag idehistorie, mellomfag historie, mellomfag filosofi, før han avbrøt studiene til magistergraden i sosiologi i 1972.
Nygårdshaug var særdeles politisk aktiv på venstresiden, og arbeidet fra 1972 til 1978 som klubbleder i Uranienborg Fritidsklubb, Uteseksjonen i Oslo, og som ungdomssekretær i Målselv. I 1978 begynte han som snekker, og arbeidet med dette frem til 1984, da han ble heltidsforfatter. Han arbeidet også en periode som sjømann (1967), skogsarbeider (1968) og lærer i filosofi ved Nansenskolen på Lillehammer (1969-70).
Hans politiske engasjement har fortsatt opp gjennom årene, og han er kjent for sine kritiske kronikker i Dagbladet om blant annet USAs politikk i verdenssamfunnet. Ved kommune- og fylkestingsvalget i 2007 stod han på 3. plass på valglista til Rødt i Lier kommune.
Han bodde mer eller mindre fast i Oslo fra 1965 til 1992, da han flyttet til Lier, der han nå bor sammen med sin sønn Hans Jørgen (født 1993)
Gert Nygårdshaugs forfatterskap er preget av mye reising og grundig research. På slutten av 1980-tallet og begynnelsen av 1990, oppholdt han seg i lengre perioder i Brasil og Venezuela, der han blant annet bodde sammen med indianerne i regnskogen i Amazonas. Studiet av urkulturer, arkeologi og historie er noen av hans interesser, ved siden av sportsfiske, matlaging og vin.
Nygårdshaug er kjent for sin krimserie på ti bind om gourmeten og vinkjenneren Fredric Drum.
Hans bok Mengele Zoo fra 1989 ble i 2007 kåret til «folkets favoritt» i forbindelse med litteraturfestivalen på Lillehammer.
I mai 2008 ble det kjent at Nils Gaup planlegger en filmatisering av boka. Rettighetene var først i et Hollywood-basert filmselskap, men etter økonomiske problemer havnet de tilbake til Norge. Det satses på en internasjonal produksjon, og man vil derfor sannsynligvis ikke se noen norske skuespillere i rollen som Mino."

Kilde: WikipediaBoka i litteraturhistorien
"Mengele Zoo" kom ut i 1989.Om boka: To forskjellige vinklinger og to ulike leseropplevelser

"Mengele Zoo er en roman fra 1989 av den norske forfatteren Gert Nygårdshaug. Dette er første bok i en trilogi som fortsetter med Himmelblomsttreets muligheter og Afrodites basseng.
Historien handler om Mino Aquiles Portoguesa, som er født i en landsby i Latin-Amerikas regnskoger. Faren lærer ham å jakte på sommerfugler. En dag rammer katastrofen landsbyen, og Mino går ut i verden alene. Etter hvert blir han grunnlegger av «Mariposa-bevegelsen», oppkalt etter (den fiktive) sommerfugl-arten Mariposa mimosa. Mariposa er spansk for «sommerfugl».
Boken tar opp temaer som miljøvern, nord-sør-konflikt og imperialisme, og ikke minst hvordan man velger å prioritere sine verdier. Til tross for at Mengele Zoo beskriver verden sett fra en av etter hvert jordas mest ettersøkte terroristers øyne, er det lett for leseren å ta parti med Mino gjennom hele boken. Han dukker også opp i Nygårdshaugs senere romaner Himmelblomsttreets muligheter, Afrodites basseng og Fortellerens marked. I mai 2008 ble det kjent at Nils Gaup planlegger en filmatisering av boka. Rettighetene var først i et Hollywood-basert filmselskap, men etter økonomiske problemer havnet de tilbake til Norge. Det satses på en internasjonal produksjon, og man vil derfor sannsynligvis ikke se noen norske skuespillere i rollen som Mino."

Kilde: Wikipedia

"Innledningsvis i Mengele Zoo blir vi presentert for et lite indianersamfunn dypt inne i regnskogene. Her bor blant annet den seksårige Mino Aquiles Portoguesa som samler på sommerfugler for sin far. Nygårdshaug tegner et innforstått og idealiserende bilde av dette samfunnet og bygger her høyst sannsynlig på egne observasjoner fra opphold i tilsvarende områder. Men idyllen blir ikke langvarig. Med amerikanerne i ryggen utbytter og utrydder de lokale militærregimene indianerne, og en dag Mino vender tilbake fra sommerfugljakten, er samtlige innbyggere, også hans egen familie, slaktet ned. Mino sverger hevn og begir seg ut på vandring. I flere år lever han et omflakkende liv, blant annet sammen med en omreisende tryllekunstner, før han knytter kontakt med noen jevnaldringer (en gutt og to piker) som beslutter seg for å danne en organisasjon hvis oppgave skal bestå i å avlive miljøspekulanter over hele verden. Den øvrige handlingen dreier seg om disse aksjonene som gjennomføres med stor listighet og dyktighet. Fellesskapet mellom de fire ungdommene skildres med sterk innlevelse, og boken leverer ingen kritikk av denne formen for miljøterrorisme – uten at den av den grunn kan sies å oppfordre direkte til det. Boken er gjennomsyret av bekymring på regnskogene og den frie naturens vegne – med en sterk sivilisasjonskritisk tendens der et liv i pakt med naturen stilles i kontrast til et avstumpet byliv."

Kilde: Cappelen Damm (Øystein Rottem: Norges litteraturhistorie, bind 8, Vår egen tid 1980 - 98)

Leserinnlegg i Aftenposten:
"Har nettopp lest 'Mengele Zoo' av Gert Nygårdhaug, en makkverk av en bok, et oppgulp av politisk forakt, kombinert med hyllest av politiske helter og ideer fra den "rette side". Nå skriver riktignok forfatteren om en fiktiv person, som opplever sitt liv i en røverhistorie helt ute av proposjoner, men som mange forfattere ofte gjør, klarer han ikke å fordekke sine egne synspunkter på verdensbildet. Språkmessig er det ikke så ille, men boken ligner mer på politisk propaganda enn en roman, den begynner riktig bra, men tar helt av i urealisme og overdrivelser etter hvert. På slutten blir det tragikomisk og kjedelig. Denne boken ble for noen år siden kåret til Norges beste bok, i en eller annen avstemming. Hvordan er dette mulig ? Hvem deltok i denne avstemmingen og hva hadde leserne lest fra før ? Kanskje det var da forfatteren ble så selvoppblåst at han kunne begi seg til surmaget kritikk, fordekt som koseprat, av andre forfatteres suksess ? "

Kilde: Debattsentralen i AftenpostenBokas tittel

Uttrykket "Mengele Zoo" er lagt i Minos munn. Han forteller Orlando om den beryktede tyske nazilegen "Mengele" som utførte eksperimenter på fanger i konsentrasjonsleirene. Les side 218/219 i papirutgaven nedenfor.Forslag til tolkning

Alternative tolkningsforslag


Tolkningsforslaget ovenfor er relativt tekst- og kontekstorientert.

Noen spørsmål og problemstillinger


  1. Hvilken tematikk finner du i "Mengele Zoo"?
  2. Hvilken tilnærming har du til forståelsen av tematikken? (stikkord: forfatterorientert, tekstorientert, leserorientert, eller kontekstorientert)
    Husk at det ikke er vanntette skott mellom de ulike måtene å tilnærme seg en tekst på! Det viktigste er at du kan forklare hva du har lagt vekt på.
  3. Les teksten om 'det moderne prosjektet. Hvilke punkter finner du relevante for 'Mengele Zoo'? Diskuter!.
  4. Boka kom ut i 1989. Kan du tenke deg forhold på den tiden som kan ha hatt betydning for Gert Nygårdshaug da han skrev den? Forklar!
  5. Hvilke forhold omkring forfatteren tror du kan ha påvirket innhold og tematikk i "Mengele Zoo"?
  6. Kan du finne andre modernistiske dikt som har beslektet tematikk/budskap?
  7. Ser du noen grunner til at denne boka vant folkets pris ?
  8. Jfr. forrige spørsmål - Det er 2-3 tiår siden boka ble utgitt. Er den fortsatt aktuell, eller har den mistet sin betydning? Forklar!7.967.602  visitors
Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


Kontaktinfo