Oppdatert: 22.11.2018

Litt om apokope...

Quiz

Hva er apokope?

En bestemt endelse for sterke hunkjønnsord på Jæren
Bortfall av konsonant i utlyd etter lang vokal
Bortfall av endevokal
Bortfall av endevokal i trøndske jamvektsord

Hvor finner vi apokope i øst-norske dialekter?

I trøndske overvektsord
I trøndske jamvektsord
I østlandske overvektsord
I østlandske jamvektsord

Hvor sier folk: 'Å far tel Fausk å kjøp kak for ei kron'?

I Verdal
På Lesja
I Trondheim
I indre Salten (f.eks. Saltdal)

Hva er forskjellen på apokope i Trøndelag og i Salten?

I Trøndelag apokoperer man både overvektsord og jamvektsord
I Salten apokoperer man kun jamvektsord, mens man i Trøndelag kun apokoperer overvektsord
I Trøndelag apokoperer man kun overvektsord,- i Salten apokoperer man så godt som alt
Det er ingen store forskjeller. Begge steder er sentra for apokopering

Hvor finner vi sentrene for apokope?

I Sunnmøre og deler av Nordmøre, samt i indre Salten
I Trøndelag og på Toten
I Trøndelag og søndre deler av Østerdalen
I indre Salten og Trøndelag

oppdatert 22.11.2018
Page visited 40989 times
Totalt:
9.878.272  visitors

Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


Kontaktinfo
Ny bok!

Klikk for info...