Oppdatert: 26.11.2018

Quiz / flervalgspørsmål

Jamning og palatalisering

Hvor i landet har de ustemte plosivene 'ptk' endret seg til å bli stemte ('bdg') ?

Kun på Sørlandet mellom Arendal og Mandal
Primært i kyststrøkene i Rogaland
Helt sør på Vestlandet, og i kystområdene på Sørlandet
I bydialektene på Sørlandet

Hva viser økende monoftongering i dialektene mht. lokalisering?

Jo mer monoftongering, jo lenger nord er vi (i Sør-Norge)
Jo mer monoftongering, jo lenger vest er vi (i Sør-Norge)
Jo mer monoftongering, jo lenger sør er vi (i Sør-Norge)
Jo mer monoftongering, jo lenger øst er vi (i Sør-Norge)

Hva er en 'svarabhaktivokal' ?

En innskuddsvokal, dvs. en vokal som er lagt inn mellom to vokaler (oftest) for å skape flyt i uttalen.

En innskuddsvokal, dvs. en vokal som er lagt inn i endelsen av ordet (oftest) for å skape flyt i uttalen.

En innskuddsvokal, dvs. en vokal som er lagt inn fremst i ordet (oftest) for å skape flyt i uttalen.

En innskuddsvokal som kun brukes i India

Hvor 'lever' fortsatt gamle svarabhaktivvokaler som endelser i endel ord?

I sterke hannkjønnsord og -adjektiv sør på Vestlandet, i Telemark og i Ytre Agder

I sterke hannkjønnsord og -adjektiv nord på Vestlandet, i Salten og i Indre Agder

I sterke hannkjønnsord og -adjektiv sør på Vestlandet, i Vest-Telemark og i Indre Agder

I sterke hannkjønnsord og -adjektiv nord på Vestlandet og i Øst-Telemark

Hvor finner vi 'skarre-r' ?

På Sørlandet og den sørlige delen av Vestlandet opp til Nord-Hordaland

På Sørlandet og den nordlige delen av Vestlandet opp til søndre del av Trøndelag

På Vestlandet og den sørlige delen av Trøndelag opp til Trondheimsfjorden

På Vestlandet og i den østlige delen av Telemark

Hva vil det si at skarre-r er ekspanderende?

Den er i ferd med å dø ut
Den har sluttet å bre seg til nye områder
Den har begynt å bre seg i Trøndelag
Den brer seg stadig mer på bekostning av rulle-r

Hva har norrøn/gammelnorsk 'hv-' i framlyd utviklet seg til?

'hv-' har ikke endret seg siden norrøn tid

'v-', 'kv-' (også med bortfall av 'v') og 'gv-'

'h-' og 'v-'

'h-', 'v-' og 'kv-'

Hvor finner vi de ulike variantene av gammelnorsk 'hv-' ?

'v-' finner vi i de syd-østligste dialektene (veps)
    'gv-' grenser til 'v-' i nord og vest på Østlandet (gveps)
    'k(v)-' finner vi i resten av landet

'v-' finner vi i de vestligste dialektene (veps)
    'gv-' grenser til 'v-' i nord og vest på Vestlandet (gveps)
    'k(v)-' finner vi i resten av landet

'v-' finner vi i de nord-østligste dialektene (veps)
    'gv-' grenser til 'v-' i nord og vest i Trøndelag (gveps)
    'k(v)-' finner vi i resten av landet

'v-' finner vi i de nordligste dialektene (veps)
    'gv-' grenser til 'v-' i nord og vest i Nordland (gveps)
    'k(v)-' finner vi i resten av landet

oppdatert 26.11.2018
Page visited 40994 times
Totalt:
9.878.390  visitors

Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


Kontaktinfo
Ny bok!

Klikk for info...