Oppdatert: 26.11.2018

Quiz / flervalgspørsmål

Jamning og palatalisering

Hva er jamning?

Regressiv/progressiv fjernassimilasjon av vokaler
Regressiv konsonantassimilasjon
Progressiv kontaktassimilasjon
Regressiv kontaktassimilasjon

I hva slags ord finner vi jamning?

I overvektsord med to stavelser
Både i overvektsord og jamvektsord
I ord med fler enn 2 stavelser
I jamvektsord

Hva er a) tiljamning og b) utjamning?

a) Konsonantlydene tilnærmer seg hverandre
    b) Konsonantlydene blir identiske

a) Konsonantlydene blir identiske
    b) Konsonantlydene tilnærmer seg hverandre

a) Vokallydene tilnærmer seg hverandre
    b) vokallydene blir identiske

a) Vokallydene blir identiske
    b) Vokallydene tilnærmer seg hverandre

Hva er a) regressiv assimilasjon og
b) progressiv assimilasjon?

a) Assimilasjon som virker framover i ordet
    b) Assimilasjon som virker bakover i ordet

a) Kontaktassimilasjon
    b) Fjernassimilasjon

a) Assimilasjon som kun virker i trestavelsesord
    b) Assimilasjon som virker bakover i ordet

a) Assimilasjon som virker bakover i ordet
    b) Assimilasjon som virker framover i ordet

Hvis du reiser fra Oslo og nordover:
a) Hvor har vi tiljamning
b) Hvor glir det over i utjamning?

a) Økende tiljamning nordover til Nord-Gudbrandsdal
    b) Deretter glir det over i utjamning

a) Utjamning nordover til Nord-Gudbrandsdal
    b) Deretter glir det over i tiljamning

a) Ingen jamning nordover til Nord-Gudbrandsdal
    b) Deretter glir det over i tiljamning

a) Kun jamning i området rundt Otta
    b) Deretter glir det over i tiljamning nord for Dovre

Hva skjer i forbindelse med palatalisering?

Den bakre delen av tungen løftes opp mot den harde gane
Den midtre delen av tungen løftes opp mot den harde gane
Den fremre delen av tungen løftes opp mot den harde gane
Tungetippen løftes opp mot den harde gan

Hvilke to grader av palatalisering har vi?

a) Palatalisering kun i enstavelsesord
    b) Palatalisering kun i overvektsord

a) Palatalisering både i hoved- og endestavelser
    b) Palatalisering kun i hovedstavelser

a) Palatalisering kun i hovedstavelser
    b) Palatalisering både i to- og trestavelsesord

a) Palatalisering kun i endestavelser
    b) Palatalisering både i hoved- og endestavelser

Hvis du reiser fra Oslo og nordover:
a) Hvor møter du først palataliseringen
b) Hvor kommer du over i selve kjerneområdet?

a) Fra Mjøsa og nordover til og med Oppdal
    b) Fra Oppdal videre nordover

a) Fra Mjøsa og nordover til og med Dovre
    b) Fra Dovre videre nordover

a) Fra Mjøsa og nordover til og med Otta i Gudbrandsdalen
    b) Fra Otta videre nordover

a) Fra Mjøsa og nordover til og med Ringebu/Sør-Fron i Gudbrandsdalen
    b) Fra og med Nord-Fron/Sel

oppdatert 26.11.2018
Page visited 40993 times
Totalt:
9.878.384  visitors

Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


Kontaktinfo
Ny bok!

Klikk for info...