Oppdatert: 26.11.2018

Quiz / flervalgspørsmål

Jamning og palatalisering

Hva er retroflektering?

En lydendring i konsonantgruppene 'l' eller 'k' fulgt av dentalene 'd - t -l - n - r - s'

Trøndsk uttale av konsonantene 'l' og 'n'

En lydendring i konsonantgruppene 'l' eller 'r' fulgt av dentalene 'd - t -l - n - r - s'

Bortfall av endevokaler i Salten

Hvorledes lages retroflekse lyder?

Ved 'l' og 'r' + dental blir tungetippen bøyd bakover og opp mot palatum (ganen)

Ved 'l' og 'r' + dental blir tungetippen bøyd bakover og opp mot velum (den bløte gane)

Ved 'l' og 'r' + dental blir midtre del av tungen bøyd bakover og opp mot palatum (ganen)

Ved 'l' og 'r' + dental blir midtre del av tungen bøyd bakover og opp mot velum (den bløte gane)

Hvor i landet har vi retroflektering?

I vestnorsk og nordnorsk

I vestnorsk og nordnorsk opp til Salten

I østnorsk + delvis vestnorsk

I østnorsk + delvis nordnorsk

Hvilke to hovedtyper tjukk ł har vi?

Tjukk ł fra historisk 'r' og 'rð'

Tjukk ł fra historisk 'l' og 'rð'

Tjukk ł fra historisk 'l' og 'd'

Tjukk ł fra historisk 'd' og 'rð'

Hvor har vi generelt sett tjukk l ?

Grovt sett i vestnorske dialekter inkludert Nord-Norge opp til Salten

På Østlandet og i Trøndelag

På Østlandet

Grovt sett i østnorske dialekter inkludert Nord-Norge opp til Salten

Hvor langt nord har vi tjukk l ?

Fra og med Hamarøy videre opp til Tromsø

Til og med Rana for begge variantene + opp til Hamarøy i Salten for 'ł' fra historisk 'l'

Til og med Rana for begge variantene + opp til Hamarøy i Salten for 'ł' fra historisk 'rð'

Til og med Salten for begge variantene + opp til Narvik for 'ł' fra historisk 'rð'

oppdatert 26.11.2018
Page visited 40991 times
Totalt:
9.878.345  visitors

Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


Kontaktinfo
Ny bok!

Klikk for info...