Oppgaver i fonologi og morfologi


Åpne spørsmål

Svarforslag nederst


 1. Hva er fonemer?

 2. Definer disse vokalfonemene (tungestilling + munnåpning):
  /i/, /a/, /o/, /æ/, /e/


 3. Definer disse konsonantfonemene (luftstrøm + tungeplassering + evt. lepperunding):
  /t/, /d/, /k/, /g/, /p/, /b/, /f/, /m/, /n/


 4. Hva er morfemer og hvordan grupperer vi dem?

 5. Hvilke morfemtyper finner du i ordene: 'fiskebåtskipperen' og 'anbefalingspapirene'?

 6. Lag minst tre eksempler selv der du bruker leksikalske, bøynings- og avledningsmorfemer.

 7. Definer og eksemplifiser: Ytring

 8. Definer og eksemplifiser: Setning

 9. Definer og eksemplifiser: Periode

 10. Definer og eksemplifiser: Setningsemne

 11. Definer og eksemplifiser: Setningsekvivalent

 12. Definer og eksemplifiser: Leddsetning

 13. Definer og eksemplifiser: Helsetning

 14. Definer og eksemplifiser: Sideordning

 15. Definer og eksemplifiser: Underordning

 16. Hvilke typer helsetninger har vi? Gi eksempler!

 17. Hvilken funksjon har: Subjektet?

 18. Hvilken funksjon har: Verbalet?

 19. Hvilken funksjon har: Predikativ?

 20. Hvilken funksjon har: Direkte objekt?

 21. Hvilken funksjon har: Indirekte objekt?

 22. Hvilken funksjon har: Adverbialet?

 23. Hvilke verb er såkalt uselvstendige, dvs. de trenger et tillegg for at setningen skal gi mening.
  Hva kalles dette 'tillegget'?
  Lag to eksempler på norsk, og to på tysk (dersom du også leser det).
  Forklar bruken av kasus i de tyske setningene.


 24. Hva er forskjellen på bøyningsspråk (syntetisk) og analyttiske språk?
  Lag et par eksempler der hovedforskjellen kommer klart fram (f.eks. tysk og norsk/engelsk).


 25. Hvilke setningstyper finner du i perioden:
  'Da sola steg opp over horisonten og fuglene begynte å synge i morges sa jeg til Arne
  at dagen som så ut til å bli fin passet bra til å dra på telttur og jeg gav ham alt
  utstyret vi hadde blitt enige om å ta med oss'
7.289.638  visitors


Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


Kontaktinfo
Tilbud!!! Fri roaming i Europa - Bruk telefonen til alt - også utenfor Norge!