Du er ikke innlogget! - Logg inn!

Dersom computeren kopler ut, nettet går ned, e.l. mister du arbeidet ditt.
Du bør logge inn for å kunne lagre det du har gjort med jevne mellomrom. I tillegg til å sikre deg mot datatap, får du også tilgang til arbeidet ditt når som helst uansett hvor du er.
Se 'Informasjon' øverst til høyre for nærmere opplysninger. Ny registrering foretar du i menyen øverst til venstre på hovedsiden.


 1. Hvordan kan vi definere begrepet 'ord'? 2. Hva menes med 'arveord', 'lånord' og 'fremmedord'? Gi eksempler! 3. Hva er 'sammensatte' ord? 4. I forbindelse med orddanning kan vi benytte prefikser og suffikser. Gi noen eksempler!
  (substantiv, adjektiv, verb) 5. Hva mener vi med et 'verb og et verbal? 6. Forklar forskjellen på finitte og infinitte verbformer.
  Gi noen eksempler! 7. Hva er: infinitiv? 8. Hva er: presens? 9. Hva er: preteritum? 10. Hva er: presens perfektum (tidligere 'perfektum')? 11. Hva er: perfektum partisipp? 12. Hva er: preteritum perfektum (tidligere pluskvamperfektum)? 13. Hva er: presens og preteritum futurum? 14. Hva er: 'presens futurmn perfektum' og 'preteritum futurum perfektum'? 15. Hva er: presens partisipp? 16. Hva er 'historisk presens'? Når (hvorfor) vil vi ofte bruke det?
  Gi et eksempel på slik bruk! 17. Hva menes med: kløyvd infinitiv? 18. Hva menes med: å bøye 'a verbo'? 19. Hva menes med: tidsforskyvning? 20. Hva menes med: avlyd? 21. Hva menes med: svake og sterke verb? 22. Hva menes med: parverb? 23. Hva er en passivsetning, hvorledes blir den dannet og hvorfor blir passiv ofte brukt?
  Ta utgangspunkt i et par aktivsetninger og gjør dem om til passivsetninger.
  Hva er agens i passivsetningen? 24. Hvilke tre modi kan verbet ha?
  Beskriv dem og gi eksempler! (et modus - flere modi)
Suggestions/mistakes

Forslag/feil

Bokliste
Norges mest leste litteratur den siste uken kan du kjøpe hos Adlibris

Skjønnlitteratur Generell litteratur Pocket- og billigbok
1. Doktor Proktor og det store gullrøveriet 1. Bli best med mental trening 1. Hundreåringen som klatret...
2. Kaptein Supertruse og rampete roboter 2. Krigere og diplomater 2. Blomstenes hemmelige språk
3. De usynlige 4. Trines mat 3. Indias datter
4. Et helt halvt år 4. Verdt å vite fra gr. skolen 4. En pingles dagbok: femte hjul...
5. Hulemannen 5. Norsk etymologisk ordbok 5. Jakthundene
6. Og fjellene ga gjenlyd 6. Studentkokeboka 6. Jeg nekter
7. Kaptein Supertruse og de drittleie doene 7. Himmelen finnes 7. Alligatorvannet
8. Politi 8. 1814: Miraklenes år 8. Fortellingen i fiolinen
9. Tråden 9. Det vi kan stå for 9. En sjøens helt: Skogsmatrosen
10. Disse øyeblikk 10. Viljestyrke 10. Journal 64
Kilde: Bokhandlerforeningen - oppdatert 27.09.2013
6.663.271  visitors