Kommentarer til 'Der skreg en fugl'


Vilhelm Krag (1891)Til diktet...

Kommentar

Som alle litterære tolkninger er ogs√• denne preget av leserens bakgrunn og erfaringer.
Symbolikk, samt konnotasjons- og assosiasjonsgivende ord og uttrykk vil ganske sikkert fungere ulikt hos ulike lesere.
Allikevel kan kommentarene til teksten muligens produsere fruktbare ideer hos deg og dermed gjøre tolkningsarbeidet ditt mer lystbetont og fruktbart.
Husk at listen med temaforslag nederst absolutt ikke er 'fasitløsninger' p√• hva diktet egentlig handler om!
Har du andre tanker om tematikken, som teksten kan bygge opp under, er det meget bra!

Innledning

Diktet er skrevet av Vilhelm Krag i 1891. Dette var i den innledende fasen av nyromantikken, og diktet b√¶rer sterkt preg av de nye tankene som presset seg fram. Det er ikke vanskelig √• finne klare liketstrekk med dikt av ledende nyromantikere som Knut Hamsun og Sigbj√łrn Obstfelder.
Vilhelm Krag har blitt kalt ‚ÄôS√łrlandets dikter‚Äô, men det er ikke mye s√łrlandsidyll √• finne i denne teksten.

Presentasjon

Handlingen er tilsynelatende svært enkel. Diktet beskriver en fugl som flyr vinglende og usikkert over havet langt fra land på sorte vinger uten noen kyststripe i sikte.

Sentrale symboler
  • Fuglen : Mennesket
  • Havet : Livet
  • Vinger : Det som holder oss oppe

Innhold og formelle virkemidler

Innholdet er meget konkret, men samtidig svært konnotasjonsgivende.
Fuglen som flyr over et √•pent og √łde hav, vil her kunne v√¶re et menneske som lever et tomt og meningsl√łst liv i et samfunn som ikke har noe positivt √• gi (dette kan v√¶re et samfunn dominert av uhemmet materialisme/kommersialisme, enorme klasseforskjeller, indoktrinering, ensretting, velutviklet dobbeltmoral, forkvaklet menneskesyn, etc.)
I et slikt samfunn vil ikke ‚Äôekte‚Äô mennesker, det vil her si mennesker med sarte og f√łlsomme sinn, finne noen plass. De vil vingle rundt p√• jakt etter mening med livet, og de vil til slutt lide en √•ndelig d√łd. Dette peker fram mot en antakelse om at diktet kan dreie seg om fremmedgj√łring i datidens moderne samfunn, og at det ikke finnes h√•p. Alt som gir livet og tilv√¶relsen mening, er revet ned og √łdelagt av en samfunnsutvikling individet selv ikke har noen kontroll over. Fremmedgj√łringen er total.

En annen tiln√¶rmingsm√•te er √• oppfatte fuglen som symbol p√• et menneske som kjemper alene mot angst og depresjon. Dette er lidelser som √•rlig rammer tusenvis av nordmenn, og slik sett er dette temaforslaget h√łyst realistisk. En slik tiln√¶rming vil ogs√• gj√łre diktet mer tidl√łst, og ikke knyttet opp mot s√¶rskilte milj√łer og spesielle perioder.
Mennesker som bakser og kjemper mot angst og m√łrke i sitt eget sinn, vil kjenne seg igjen i fuglen, der den flakser gjennom h√łstm√łrket over et livl√łst hav.

Vingene som holder fuglen oppe, er ’sorte’, noe som vitner om sorg og smerte.
Fuglen flyr ‚Äômed brudte, afm√¶ktige slag‚Äô. H√•pl√łsheten har satt inn for alvor, kraften i vingeslagene blir stadig svakere, og den kan ikke skimte land.
N√•r den i tillegg skriker s√•rt i den gr√• og triste h√łstdagen, skj√łnner vi at dette dreier om et menneske som er i ferd med √• gi opp h√•pet.
I tillegg til den utstrakte bruken av konnotasjonsgivende elementer, har Krag også tatt i bruk andre formelle virkemidler. Vi finner ikke regelmessig enderim. Rytmen er også vekslende (jambiske og trokeiske verselinjer). I tillegg er verselinjene uregelmessig strukturert, med enkelte innrykk, samt svært vekslende lengde.
Disse formelle virkemidlene er med p√• √• forsterke inntrykket av fuglen som n√¶rmest viljel√łst vingler fram og tilbake over h√•pl√łshetens hav.

Temaforslag

Diktets kan dreie seg om
  • Et eldre, sykt menneske som h√•pl√łst kjemper mot d√łden
  • Fremmedf√łlelse og ensomhet i det moderne samfunnet
  • Det ensomme, f√łlsomme sinn/menneske som er i ferd med √• g√• under i et kaldt, hardt og f√łlelsesfattig samfunn
  • Enkeltmenneskets kamp mot angst og depresjon

Videre lesing...

"Is-slottet" av Tarjei Vesaas (kommentarer kommer over jul)
"The Wall" av Pink Floyd for de som leser engelsk - Tekster og kommentarer - Oppgaveside6.382.065  visitors
Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


Kontaktinfo


Tilbud!!! Fri roaming i Europa - Bruk telefonen til alt - også utenfor Norge!