Folkediktning

Eventyr:
- Bjørnen og Reven
- Vårherre og St. Peder på vandring
- Kvitebjørn Kong Valemon
- Askeladden og de gode hjelperne
- Kværnsagn
- Per, Pål og Espen Askeladd
- Reveenka
- Askeladden som kappåt med trollet
- Rødhette og ulven (Grimm)
- Presten som laut eta hestelort
Sagn:
- Petter Dass og Hinmannen
- Julestallo (samisk)
- Kvernsagn
- Sagnet om Tunhovdskrubben
Folkeviser:
- Juljeitsån' (Beiarn)
- Olav og Kari (p)
Teori

Generelt:
- En litteraturhistorisk oversikt (1)
- Folkediktning (Eskild Skarland)
Eventyr og sagn:
- Eventyr
- Sagn
- Folkeeventyra
- Fem punkt om eventyr
- Fem spørsmål (3 1/2 om eventyr)
- Skriv ditt eget eventyr
Folkeviser:
- Folkeviser / teori 1
- Folkeviser / teori 2
- Olav og Kari
Oppgaver:
- Eventyr: Flervalgsoppgaver
- Sagn: Flervalgsoppgaver