The UNESCO Transatlantic Slave Trade project Please visit our sponsors.
Click Here to Visit our Sponsor
The UNESCO Transatlantic Slave Trade project

Generelt:
- Læreplanen
- Grammatikk: Nynorsk (mangler klammerformer!)
- Ordbok bokmål/nynorsk
- Aftenpostens Forfatterindeks
Lillehammer:
- Lillehammer
Forfattere:
- Rudolf Nilsen
- Tarjei Vesaas
Språk:
- Tom. synkopetida (stikkord)
- Norrønt språk
- - Norrøne tekster + Oppg.
- - Grunnfag / Årseining
- Norsk språkhistorie (stikkord)
- Målføre
- - Gimsøy / Jæren / Lom / Råde / Årdal
- Åpen argumentasjon
- Skjult argumentasjon
- - "Granskauen"
- Synsvinkel
- Ordtak ;-)
- "Skriv bedre til eksamen"
Litteratur:
- Norrøn
- Folkedikning
- Fra ca. 1500 til 1800
- Fra ca. 1800 til 1850
- Fra ca. 1850 til 1890
- Fra ca. 1890 til 1900
- Fra ca. 1900 til 1940
- Lyrikk
Litteraturteori:
- Folkediktning
- Kåseri
- Novelleanalyse
- Massemedia på 1800-tallet

Index | Start | Slave Route (frames) | Search | E-Mail | ICQ | Home (frames)