SVAKE VERB I NORRØNT:
Har dentalsuffiks i preteritum ('ð' - 'd' - 't')
Mangler vokalskifte (avlyd)
Vi har 4 klasser svake verb:

 1. ó-klassen
  1. kalla - kallaða - kallaðr
  2. Urnordisk'ó' har utviklet seg til 'a' (evt, 'e' ved i-omlyd)
 2. ja-klassen
  1. verja - varða - varðr
  2. Alle ja-verb er kortstavete.
   Alle har i-omlyd i infinitiv og presens
 3. ija-klassen
  1. kenna - kenda - kendr
   eyða - eydda - eyddr
  2. Alle ija-verb har lang rotstavelse, og samtlige har i-omlyd i alle former
 4. é-klassen
  1. duga - dugða - dugat
  2. Få i antall. De fleste er kortstavete og intransitive
   Perfektum partisipp finnes kun i nøytrum
   Mangler omlyd

NB! Hafa - hefir - hafða - hafðr
Hører til é-klassen, men har i-omlyd i presens
Lær dere dette, da 'hafa' er et av de aller vanligste verbene i norrønt.